پزشکان عمومی

دکتر عمومی

دکتر اکبر وافی

(عمومی)

 دکتر عمومی

دکتر علی بدخشانی

(عمومی)

 دکتر عمومی

دکتر جلیل راستیان فر

(عمومی)


دکتر عمومی

دکتر عبدالله سلیمی

(عمومی)

دکتر عمومی

دکتر محمدعلی علاقه بند

(عمومی)

 دکتر عمومی

دکتر مهدی مرادی

(عمومی)


دکتر عمومی

دکتر سپیده مالکی

(عمومی)

دکتر عمومی

دکتر رویا شیخ

(عمومی)

دکتر عمومی

دکتر فریبا حسینی

(عمومی)


دکتر

فاطمه مهنی زاده

کارشناس مامائی

مامائی

نیره صفری

کارشناس مامائی

مامائی

دکتر

پزشکان متخصص

متخصص زنان و زایمان

دکتر طاهره سادات خوانساری

متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

دکتر زهره شاه بوداقی

متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

دکتر فریده فریدنیا

متخصص زنان و زایمان


متخصص زنان و زایمان

دکتر فاطمه اردستانی

متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

دکترزهرا رضایی

متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

دکتر طاهره لباف

متخصص زنان و زایمان


متخصص زنان و زایمان

دکتر رباب خالصی

متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

دکتر مینو پورمجیب

متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

دکتر

متخصص زنان و زایمان


متخصص داخلی

دکتر سیروس شهنی دانش

متخصص داخلی

متخصص داخلی

مسعود دادفر

متخصص داخلی

متخصص داخلی

محمد زبیدی

متخصص داخلی


متخصص مغز و اعصاب

دکتر فاطمه عسگری صدر

متخصص مغز و اعصاب

متخصص مغز و اعصاب

دکتر احسان حائری

متخصص مغز و اعصاب

متخصص مغز و اعصاب

دکتر مریم عباسی

متخصص مغز و اعصاب


متخصص مغز و اعصاب

دکتر سید صادق کلانتر

متخصص مغز و اعصاب

 متخصص چشم

دکتر علی رقیبی

متخصص چشم

 متخصص چشم

دکتر سیدعلی بشیری

متخصص چشم


متخصص قلب

دکتر مسعود مظفری

متخصص قلب

 فوق تخصص غدد

دکتر مهرداد میراولیائی

فوق تخصص غدد

 متخصص طب فیزیکی و ارتوپدی

دکتر زهره سادات میرشاکی

متخصص طب فیزیکی و ارتوپدی


متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر رقیه حمیدیان

متخصص گوش و حلق و بینی

 متخصص اطفال

دکتر نوشین مدنی

متخصص اطفال

 متخصص طب سنتی

دکتر بهرامی

متخصص طب سنتی


متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر محمدرضا قدیر

فوق تخصص گوارش و کبد

  متخصص پوست و مو

دکتر حبیبه فریدنی

متخصص پوست و مو

  متخصص پوست و مو

دکتر سید حسین اعتمادزاده

متخصص پوست و مو


دندانپزشکان

متخصص دندان اطفال

دکتر قادر امین آباد

متخصص دندان اطفال

متخصص دندان اطفال

دکتر مهرداد کهوند

متخصص دندان اطفال

متخصص ترمیم و زیبایی

دکتر فاطمه کوهستانی

متخصص ترمیم و زیبایی


شکلک

دکتر سید صادق سکوتی

متخصص دندانپزشکی

متخصص دندانپزشکی

دکتر سیدمحمدمهدی سکوتی

متخصص دندانپزشکی

متخصص دندانپزشکی

دکتر علی جعفری نیا

متخصص دندانپزشکی


متخصص دندانپزشکی

دکتر علی تسخیری

متخصص دندانپزشکی

متخصص دندانپزشکی

دکتر محمد دهقان نصیری

متخصص دندانپزشکی

متخصص دندانپزشکی

دکتر امینیان

متخصص دندانپزشکی


متخصص دندانپزشکی

دکتر مهدی پوررضا

متخصص دندانپزشکی

متخصص دندانپزشکی

دکتر حسین یزدی

متخصص دندانپزشکی

متخصص دندانپزشکی

دکتر سیدوحید حجازی

متخصص دندانپزشکی


متخصص دندانپزشکی

دکتر حمید یعقوبی

متخصص دندانپزشکی

متخصص دندانپزشکی

دکتر هادی عبدیان

متخصص دندانپزشکی

متخصص دندانپزشکی

دکتر ناهید عادلخانی

متخصص دندانپزشکی


متخصص دندانپزشکی

دکتر معصومه موسوی

متخصص دندانپزشکی

متخصص دندانپزشکی

دکتر نرگس اصفهانی

متخصص دندانپزشکی

متخصص دندانپزشکی

دکتر فاطمه باقری

متخصص دندانپزشکی


متخصص دندانپزشکی

دکتر راضیه خدادادی

متخصص دندانپزشکی

متخصص دندانپزشکی

دکتر

متخصص دندانپزشکی

متخصص دندانپزشکی

دکتر

متخصص دندانپزشکی


سونولوژیست ها

سونولوژیسیت
سونولوژیسیت

خانم دکتر خلیلی

سونولوژیسیت
سونولوژیسیت

خانم دکتر احمدی

دکتر
سونولوژیست

خانم دکتر ضرغامی


سونولوژیسیت
سونولوژیسیت

آقای دکتر امین پور

دکتر
سونولوژیست

آقای دکتر طاهری

سونولوژیسیت
سونولوژیسیت

دکتر