بیمه های پایه طرف قرارداد

*بیمه تامین اجتماعی

*بیمه خدمات درمانی

*بیمه نیروهای مسلح

*بیمه جانبازان نیروهای مسلح

بیمه های تکمیلی طرف قرارداد

*بیمه کوثر

*بیمه آسیا

*بیمه البرز

*بیمه دانا

*بیمه آتیه سازان حافظ

پذیرش

برای اطلاع از شرایط پذیرش و تاریخ حضور دکترهای عمومی و متخصص با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایید

۰۲۵-۳۷۱۷۵۲۸۶